OM/ABOUT

Om oss

 


Norsk:

Trondheim International Playground er en åpen musikkbarnehage. Vi har tilrettelagt for at et stort mangfold av brukere, med ulik etninsk oprinnelse, skal kunne ha et møtested å ta med seg barna for å delta på ulike aktiviteter.
Konseptet er utviklet med tanke på dem som enda ikke fullt ut mestrer språket og de kulturelle utfordringene i Norge. Vi ønsker at TIP skal være et bindeledd; hvor nye imigranter kan skape seg et større sosialt nettverk og deres barn har mulighet til å treffe andre barn gjennom lek , morro og musikalske aktiviteter.
Det vil bli sunget sanger på både norsk og andre språk, slik at norsk vil bli en del av læringsprosessen.
Gjennom interaksjon og sosiale møter med andre er det ofte lettere å få fart på integreringsprosessen. Et av våre hovedmål er å skape kontakt på tvers av ulike minoritetsgrupper og majoriteten i Norge.
TIP er et sted hvor alle er hjertelig velkommen.

English:
Trondheim International Playground is an open music kindergarten. We have arranged TIP so that a wide variety of users, with different etnic origins, can have a meetingplace to take their children. At TIP they can participate in several various activities.
The concept is designed for those who have not yet fully mastered the language and the cultural challenges linked with moving to Norway. We want TIP to be a link; where new Imigrants can create a wider social network and their children can have the opportunity to meet other children through play, fun and musical activities.
It will be sung songs in both Norwegian and other languages, so that norwegian will become part of the learning process.
Interaction and social encounters is a great way to speed up the integration process and make the transition easier. One of our main goals is to create contacts between different minorities and the majority in Norway.
TIP is a place where everyone is welcome.
 

Kontaktinfo/Contact

Åpningstider/Opening hours

10:00 - 14:00
tirsdager og torsdager/Tuesdays and Thursdays

Dagsplan/Schedule:
10:00 - Sosial morgenstund for små og store, gratis te/kaffe / Social gathering for big and small, free tea/coffee
10:30 - Musikkstund / Music session
11:15 - Lunsj / Lunch
11:45 - Fri lek i samspill / Playtime and interaction

Gratis inngang/No entrance fee
Alle er velkommen/Everybody's welcome

Barnehager som ønsker å komme bes om å ringe først/ Kindergardens that wants to join, is asked to call in advanced.

Norsk:
Ta med lunsj til barnet/a og deg selv. TIP serverer gratis te/kaffe. Det kan være lurt å ta med noe å ha på beina, sokker/tøfler etc. TIP har et stort åpent rom på 100 kvm å boltre seg på med speil på endeveggen. Under fri lek får barna mulighrt til å undersøke og spille trommer og andre instrumenter. Det er lagt opp til at barn og voksne skal ha det artig sammen, sosialisere seg og være i interaksjon. TIP ønsker at dette skal være et møtested for både liten og stor, med fokus på barna. Et møtested hvor det er mulig å utvide nettverk og kunnskap på tvers av minoritet og majoritet.

English:
Bring lunch for your child/children and yourself. TIP is serving free tee/coffee. You should bring extra socks or slippers etc. TIP has a big, 100 square metre, open room at our disposal, with a mirror on the end wall. During free play the children will have the opportunity to investigate, play drums and other instruments. TIP is meant to be a place where children and adults can have fun together, be social and interact with eachother. TIP wishes that this can be a meetingpoint for both big and small, with the children in focus. A meetingpoint where it is possible to extend network and knowledge across minoritygroups and majority.

Bilder/Gallery

Kart/Map

Instruktører/Team

Andrea Arkov

Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Andrea Arkov

Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Andrea Arkov

Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Andrea Arkov

Public Relations

Come to join us.

Nyheter/News

TOP